Tisovský kras


Stav syslej populácie

Manažment zvolený na ich záchranu/ochranu

Možnosť dobrovoľnícky sa zapojiť