Zapnúť všetky body
Zapnúť všetky trasy
SKUEVy
mraveniská
krmítka
materskké nory
botanický prieskum
prvky šírenia

2023
dátumpočet bodovdĺžka trasy


2022
dátumpočet bodovdĺžka trasy


2021
dátumpočet bodovdĺžka trasy